Hvem er vi?

Socialpsykiatrien hjælper og støtter mennesker med sindslidelser, sociale problemer og/eller misbrugs problematikker.

G.I.F - idræt på tværs

G.I.F er en rummelig idrætsforening, der primært henvender sig til borgere i Gentofte Kommune med sociale og psykiske udfordringer.

Støttekontaktperson

Har du eller en du kender svært ved at modtage hjælp fra andre? En støtte- og kontaktperson gør en indsats for at skabe kontakt og støtte sindslidende eller misbrugende i at komme videre.

Bostøtte

Bostøtten støtter og vejleder dig i de opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af psykisk nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemstillinger. Støtten kan ydes i hjemmet eller i centerrådgivningen.

Aktivitetstilbud

Har du lyst til at deltage i aktiviteter sammen med andre sindslidende, så kunne et af vores aktivitetstilbud være noget for dig. Socialpsykiatrien har en café og et tilbud for de unge ml. 18 - 40 år og vores egen idrætsforening G.I.F.