Ungeindsats

Har du brug for støtte for at få hverdagen til at fungere, så kan en bostøtte måske hjælpe dig på vej.

Har du en sindslidelse eller har du andre sociale problemstillinger, så kan Socialpsykiatrisk center tilbyde dig hjælp og støtte til at få livet og hverdagen til at hænge sammen, uden du behøver at skifte bolig. Tilbuddene gives for at understøtte dine muligheder for en selvstændig tilværelse på egne præmisser.

Støtten er en visiteret ydelse via social-og handicap - støtten kan gives i gruppe, i vores center på Stolpegårdsvej 24 eller i eget hjem.

Hvem kan modtage hjælp?
Bostøtterne tilbyder hjælp til borgere i Gentofte kommune, som på grund af nedsat social og /eller psykisk funktionsevne har behov for støtte i dagligdagen.

Formålet med Bostøtte/gruppeforløb
Formålet er at hjælpe dig, så du kan klare daglige gøremål samt vedligeholde psykiske og sociale færdigheder.

Fokus på indsatsen
Indsatsen fokusere på, at du i størst muligt omfang kan opretholde en selvstændig livsførelse i egen bolig. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Hvad kan en bostøtte / et gruppeforløb hjælpe dig med?
Overordnet ydes der hjælp, støtte, vejledning og/ eller optræning af færdigheder. Ved opstartssamtale vurderes der om støtten skal foregå i gruppeforløb, at du kommer i centeret eller i dit eget hjem
Dette kan f.eks. bestå i hjælp til:

 

·         Madlavning/ opskrifter/ indkøbslister

·         Personlige Samtaler

·         Struktur / udarbejde ugeskema

·         Støtte til at tage kontakt til fx offentlige myndigheder og lign.

·         Tøjvask

·         Rengøring

·         Personlig hygiejne

·         Få styr på økonomien / breve

·         Opretholde kontakt til familie / venner

·         Opbygge netværk

·         Drøftelser/ vejledning til at agere i sociale sammenhæng, hvordan kommer jeg i kontakt med andre og hvordan vedligeholder jeg den

·         Ledsagelse til offentlig instanser fx læge, psykiater, hospital, socialrådgivere, tandlæge osv. indenfor den visiterede tid.

 

 

Ledsage og deltage
Din bostøtte kan også efter aftale introducere dig, samt ledsage dig i en opstart til deltagelse i forskellige aktiviteter afhængig af, hvad dit behov er. Det kunne eksempelvis være vores idrætsforening G.I.F, Cafe Stolpen, sundhedscenteret eller andre tilbud.

 

Primær kontaktperson
Du vil få tilknyttet en primær kontaktperson, som besøger dig på aftalte tidspunkter. Oftest vil du lære en eller to andre medarbejdere at kende, som kommer hos dig, hvis din primære kontaktperson er forhindret. Ved hospitalsindlæggelse eller lignende vil din kontaktperson i nogle tilfælde tilbyde at besøge dig der.

 

 

 Hvordan får du bostøtte/ et gruppeforløb?
For at få bostøtte, skal du visiteres af din sagsbehandler i Social og Handicap. De kan kontaktes Gentofte Rådhus på tlf. 39 98 00 00