Støttekontaktperson - en opsøgende indsats

En opsøgende indsats for dig eller en du kender, som måske har svært ved at modtage hjælp fra andre.
 

Hvem kan få en støtte- og kontaktperson?
Støtte- og kontaktpersonordningen er for borgere i Gentofte Kommune mellem 18 og 65 år med psykosociale og/eller misbrugsproblematikker. Målgruppen er de mest socialt udsatte og isolerede personer.

Opsøgende indsats
Støtte- og kontaktpersonerne yder en opsøgende indsats for at få kontakt med de mest socialt udsatte og isolerede borgere. Ofte de mennesker, der ikke selv magter at tage kontakt til de etablerede tilbud.

Støtte- og kontaktpersonerne tilbyder at:

  • Etablere og vedligeholde kontakten til dig
  • Sammen finder vi frem til, hvad du har brug for af hjælp og støtte
  • Tale med dig om, hvad du har på sinde
  • Bryde social isolation/ støtte til at skabe netværk
  • Støtte dig i uvante situationer, såsom deltagelse i sociale aktiviteter.
  • Støtte dig i at få styr på regninger, post m. m.

Frivillighed
Støtte- og kontaktpersonordningen er et midlertidigt frivilligt tilbud, som gives i dialog med dig. Der er ikke fastsat nogen tidsmæssig ramme for, hvornår et støtte- og kontaktpersonsforhold afsluttes.

Anonymitet
Du har ret til at bevare din anonymitet samtidig med, at du har kontakt med en støtte- og kontaktperson.

Kontakt
Kender du en person, der har brug for hjælp, kan du kontakte Socialpsykiatrisk center.

Leder Charlotte Nylykke
Mobil: 24 23 85 25
Mail: cn@gentofte.dk