Brugerbestyrelse


Brugerbestyrelser på tilbuddene i Social & Handicap Drift er en vej til at fremme den enkelte brugers selvbestemmelse og selvstændighed gennem indflydelse på tilrettelæggelsen af det tilbud og den service, vedkommende modtager.

Vores erfaringer viser, at brugerbestyrelser kan være med til at øge brugernes reelle indflydelse - Og at de samtidig løfter kvaliteten i vores tilbud. Brugerbestyrelsernes arbejde er også med til at støtte og udvikle brugernes mulighed for at få indflydelse i andre sammenhænge; at brugerne i det hele taget oplever sig som ligeværdige og indflydelsesrige medborgere.