Bostøtte


Gentofte Kommune kan tilbyde dig støtte, vejledning og optræning af færdigheder, så du kan klare dig i egen bolig. Støtten kan f.eks. bestå i hjælp til indkøb, madlavning, opbygge netværk og ledsagelse til offentlige instanser.

Støtten kan foregå i eget hjem eller som gruppeforløb og kan være af kortere eller længere varighed. Formålet med støtten er at hjælpe dig til at blive boende i din bolig og klare daglige gøremål samt at give støtte til at etablere og vedligeholde sociale kontakter.