Støtte- og kontaktperson

Har du eller en du kendersvært ved at modtage hjælp fra andre? En Støtte-og kontaktperson gør en indsats for at skabe kontakt og støtte dig med psykisk sygdom eller misbrug i at komme videre.

Kommunen kan tilbyde personer med omfattende sociale og psykiske problemer mellem 18 og 67 år en støtte- og kontaktperson.

En støtte- og kontaktperson kan bruges til:

  • at skabe kontakt og bryde social isolation
  • at tale med om stort og småt
  • følgesvend i uvante situationer
  • at få styr på regninger, post m.m.
  • hjælpe og vejlede i kontakten til læge, sagsbehandler eller personer på sygehuse
  • at få styr på 'rod og kaos'
  • at få hverdagen til at fungere.

Formålet med en støtte- og kontaktperson er primært at opnå og bevare sociale kontakter og derved bryde social isolation. Støtte- og kontaktpersonen skal hjælpe dig med at kunne gøre brug af kommunens etablerede tilbud. Støtten gives ud fra dine ønsker, behov og præmisser og er et midlertidigt supplement til andre tilbud.

Det vurderes individuelt, hvem der kan få en støtte-og kontaktperson, men som hovedregel skal personen:

  • have omfattende sociale og psykiske problemer
  • have behov for omsorg og hjælp til at kontakte offentlige myndigheder, læger og lignende.
  • leve isoleret og være ude af stand til umiddelbart at etablere kontakt med andre mennesker.

Hjælp os til at hjælpe

Nogle borgere med psykosociale problematikker og/eller misbrugsproblematikker er ikke selv i stand til at kontakte de sociale myndigheder for at søge hjælp. Har du lagt mærke til en person, der trænger til hjælp, så kontakt Social og Handicap Myndighed -

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for ordningen er Servicelovens § 99, kapitel 16.